Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande
  • Fotograf: Westy Esbensen
    Foto: Westy Esbensen

 Figur

Atlas

: Liden Blærerod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spinkel plante med blærerodslægtens fælles karakteristika. Planten er ret let kendelig fra de andre danske arter af Blærerod på sin spinkle vækst.

I blomstringstiden rager et 5-15 cm. langt skaft med 1-6 gule blomster op af vandet; de er ofte lidt grønplettede og er kun er 6-8 mm. lange. Underlæben er rudeformet-aflang med ret nedbøjede flige.

Undervandsdelen af planten består af stængel og en type undervandsblade, som har fangstblærer og small tråd- eller nåleformede bladafsnit.

til forskel fra de andre danske arter af blærerod har undervandsbladene ikke børster/hår på bladafsnittene; det enkelte bladafsnit ender dog med en lille, men tydelig, ret skarpt afsat brod, som er artskarakteristisk.

Frugtstilken er nikkende efter afblomstring.

Liden Blærerod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Variation

: Ikke-blomstrende bestande forekommer, hvor planten vokser i skygge eller på anden måde står dårligt.

Forveksling

: Inden for slægten kendes Liden Blærerod ret let på sin spinkle vækst og fraværet af børster på undervandsbladenes flige. Den lille brod for enden af bladafsnittene er også et anvendeligt kendetegn.

Udbredelse

: Liden Blærerod forekommer hist og her til temmeligt sjældent i Vestjylland, er sjælden i det øvrige Jylland og næsten fraværende fra Øerne og Bornholm, hvor den kun har få voksesteder.
Liden Blærerod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo juni - ultimo august og er svær at få øje på uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Blærerod baseret på Naturbasens observationer:
Liden Blærerod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Blærerod - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig vandplante, der overvintrer med vinterknopper, turioner, der er aflangt-kugleformede skud med mange korte blade.

Den øvrige biologi er som Almindelig Blærerods.

Etymologi:

Artsnavnet minor betyder "den mindre" og hentyder til plantens spinkle vækst og at det er den mindste af blærerodsarterne. Om navnebetydningen i øvrigt: se beskrivelsen af Almindelig Blærerod.

Levested

: I næringsfattigt eller ret næringsfattigt vand i højmoser, hedemoser, tørvemoser o.l. - Undertiden kan den findes i fugtige hjulspor - og kan da stå og blomstre, selv om den har været tørlagt et stykke tid.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter, Miljønyt nr. 2. 1990. Bjarne Moeslund et al. (kan hentes gratis på Nettet).

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: