Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin  Trautmann
    Foto: Martin Trautmann
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Vedbend-Torskemund overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En i reglen flerårig plante med krybende, indtil meterlange stængler.

Bladene er langstilkede og 5-lappede, ikke ulig vedbendblade.

Blomsterne er små og violette og sidder på lange stilke, der udgår fra bladhjørnerne. Bladenes underside er i reglen rødligt anløbende.

Vedbend-Torskemund
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: John Holst

Forveksling

: Vedbend-Torskemund er en ganske karakterisisk plante, der er svær at forveksle med andre danske karplanter, når man først er blevet opmærksom på den.

Udbredelse

: Vedbend-Torskemund er ikke oprindelig i den danske flora, men er forvildet og spredt fra dyrkning og forekommer hist og her, især i byområder, og ser ud til at være under yderligere spredning.
Vedbend-Torskemund - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten har lang blomstringstid: juni-september. Bladene kan ret let erkendes både op til og efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Vedbend-Torskemund baseret på Naturbasens observationer:
Vedbend-Torskemund - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vedbend-Torskemund - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning, og sikkert ofte selvbestøvning, af blomsterne.

Etymologi:

Cymbalaria: græsk: cymba: båd eller skål sigtende til de skålformede, hule bladplade.

Muralis: voksende på mure.

Torskemund: se under Liden Torskemund.

Vedbend: Efter bladenes lighed med vedbendblade.

Levested

: Ruderater, murkanter, stengærder.

Den dyrkes, og er ret vedvarende, hvor den en gang har været plantet, og kan også selvså sig andre steder.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: