Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Atlas

: Tykbladet Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 40 cm. høj, men i reglen lavere, sumpplante med ugrenet til noget forgrenet stængel, der er nedliggende og rodslående. De nedre stængeldele er ofte vanddækkede.

Stænglen er kødfuld og hul og bladene er skinnende mørkegrønne, ligeledes ret kødfulde, kortstilkede, modsatte, bredt ovale-ægformede og svagt savtakkede.

Blomsterne sidder i i reglen parvis stillede klaser fra øvre bladhjørner. De hår mørkeblå kroner med endnu mørkere årer og hvidt svælg.

Tykbladet Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Tykbladet Ærenpris er en ret karakteristisk art og bør ved nærmere eftersyn ikke kunne forveksles med andre danske planter.

De andre arter i gruppen af vandlevende ærenpriser: Lancetbladet, Vand- og Smalbladet Ærenpris adskilles let på at meget længere, smallere og ustilkede blade.

Udbredelse

: Den er almindelig på passende biotoper i hele Danmark.
Tykbladet Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo juni-primo september, og er let at erkende vegetativt uden for blomstringstiden. Ikke sjældent optræder den næsten vintergrøn i milde vintre.

Tidsmæssig fordeling

af Tykbladet Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Tykbladet Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tykbladet Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig sumpplante, hvis blomster bestøves af honningsøgende insekter.

Frugterne spredes med vand.

Etymologi:

Det videnskabelige artsnavn beccabunga er en latinisering af plantens tyske navn "Bachbunge"; det er sammensat af "Bach"=bæk og "Bunge" som er et gammelt tysk ord for "Knude", altså "Bæk-knude" sigtende til at plantens stængler virker knudede ved leddene, især sent på sæsonen.

Se i øvrigt omtalen ved Mark-Ærenpris.

Levested

: Gerne steder. hvor der er næringsrigt, rindende vand ved kilde, åbredder, grøfter o.s.v.. Men den har en bred økologisk amplitude og vokser også ved søbredder, i ikke for tæt rørsump.

Den indfinder sig ret hurtigt på oversvømmede arealer o. a. unge fugtige biotoper.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: