Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Frøsig
    Foto: Erik Frøsig
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart

Atlas

: Spids Øjentrøst overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Bladene er græsgrønne, modsatte og i reglen glatte. Stænglen er med sidegrene og krushåret/korthåret, men uden kirtelhår.

Dækblade og bægre er uden stilkede kirtelhår, men ofte med talrige siddende, mørke kirtler. Kronen er lyslilla og 7-10 mm. lang.

Spids Øjentrøst
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Sidegrenenes længde varierer med sæsonen: planter, der blomster sidst på sæsonen har i reglen væsentligt længere sidegrene end planter, der blomster først på sæsonen.

Behåringen og bladformen kan variere.

Hybrider mellem arterne forekommer og kan vanskeliggøre bestemmelsen.

Forveksling

: Slægten Øjentrøst er karakteristisk nok, men adskillelsen af de enkelte arter og former er ofte vanskelig. Man er nødt til at anvende en bestemmelsesnøgle, som f.eks. den i Dansk Feltflora eller konferere Den Ny Nordiske Flora meget tæt. Bladformen er en vanskelige karakter, som skal bruges med varsomhed.

Især adskillelsen af Kirtel-, Kort- og Spids Øjentrøst kan volde vanskeligheder.

Øjentrøst kan sætte frø ved selvbefrugtning; og de forskellige formers status skal derfor tages med forbehold. Det følgende er en kort gennemgang af, hvad man traditionelt har anset for arter:

Vi har 7-8 arter og/eller former i Danmark:

Spids Øjentrøst: Se artsbeskrivelsen ovenfor: Glatte blade, lyslilla blomst, korthåret stængel, ingen stilkede kirtelhår.

Kirtel-Øjentrøst: Som Spids Øjentrøst, men med stilkede kirtler (nogle gange kun få) på dækblade og bæger, og undertiden også på bladene.

Kort Øjentrøst: Blade og stængel langhårede. Stænglen kraftig, sidegrene i reglen korte.

Kalk-Øjentrøst: Lange stilkede kirtelhår, store, over 1 cm. lange blomster. Sandsynligvis uddød i Danmark.

Klit-Øjentrøst: Lille plante. Stængel, blade og bægre dunhårede og kirtelhårede. Endemisk for Danmark; kun få steder i Nordjylland, bl.a. på Bulbjerg.

Nordisk Øjentrøst: Korte stængelled, rigt grenet. Blade uden kirtelhår, butte, bladtænder butte. Lavninger i klitter og strandenge. Vanskeligt bestemmelig art. Nord- og Østjylland. Endemisk.

Lyng-Øjentrøst: Spinkel, langledet plante med rødbrun, skinnende stængel og små blade. Violetblå blomster (kan nogle gange være hvide). Ret almindelig i hedeegne.

Spinkel Øjentrøst: Spinkel og fågrenet, oftest med blivende kimblade. Butte bladtænder. Lyslilla blomst. Ofte enkelte kirtelhår på støttebladenes underside. Krone ret stor: ca.10 mm.

Udbredelse

: Den er ret almindelig i Danmark, og sikkert den almindeligste øjentrøst øst for Storebælt.
Spids Øjentrøst - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Medio juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Spids Øjentrøst baseret på Naturbasens observationer:
Spids Øjentrøst - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spids Øjentrøst - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig halvsnylter. Den har selvstændig fotosyntese, men supplerer ernæringen ved at snylte på andre urter, ofte græsser.

Levested

: Ikke for næringsrige, lysåbne lokaliteter med spredt vegetation, ofte områder med et vist kalkpræg. Som ret sentblomstrende enårig plante kan den ikke konkurrere i tæt, sluttet urtevegetation.

Typiske steder er: vejkanter, militære områder, grusgrave, græssede overdrev og sandede kystområder.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Feltflora (bestemmelsesnøgle, som skal bruges med forsigtighed).

De senest indberettede arter i Naturbasen: