Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Carsten  Holm Clausen
    Foto: Carsten Holm Clausen
  • Fotograf: Ole Hansen
    Foto: Ole Hansen

Atlas

: Engkarse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Slægtskarakteren for Springklap - Cardamine - er, at skulperne er affladede medd strengløse klappper, der ved modning ruller sig sig brat op nedefra, hvorved frøene slynges ud.

En glat, flerårig korsblomst med uligefinnede grundblade med afrundede afsnit.

Stænglerne er indtil 40 cm. høje, trinde og hule.

Blomsterne er store og sidder i endestillede klaser. De er hvide til lyslilla og med mørkere årer og gule støvknapper.

Engkarse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Forveksling

: Vand-karse har hvide kronblade, der kan have violette årer, og mørkviolette støvknapper og lidt mindre kronblade. Vandkarse har desuden marvfyldt stængel og takkede bladafsnit.

Man skelner ofte mellem Eng-Karse (ssp. pratensis) og Sump-Karse (ssp. dentata), men adskillelsen kan være svær og underarterne er ofte sammenflydende:

Ssp. pratensis: skarp smag, kronblade 13-18 mm., ustilkede småblade.

Ssp. dentata: uden skarp smag, kornblade 18-21 mm., tydeligt stilkede småblade. Vokser ofte mere vådt end Eng-Karse (ssp. dentata).

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder landet over.
Engkarse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Engkarse baseret på Naturbasens observationer:
Engkarse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Engkarse - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning.

Etymologi:

Cardamine er et gammelt græsk navn på en slags karse.

Slægtsnavnet Springknap er forklaret under kendetegn.

Pratensis af latin pratum=eng er "voksende på enge" som det danske artsnavn.

Levested

: Halvfugtige til ret tørre enge. Afløses på meget våde steder undertiden af den anden underart Sump-Karse.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: