Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Troels Ingemann
    Foto: Troels Ingemann
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Småskulpet Dodder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Småskulpet Dodder er en to-årig grågrøn urt med simple og gaffelgrenede hår højst 2 mm lange. Stænglen er ugrenet, opret 20–60 cm med ustilkede pilformede blade, der er stængelomfattende. Bladene er helrandede til svagt spredt tandede.

Kronblade lysegule og ca. 4 mm lange. Frugtstanden stærkt forlænget; skulpen nærmest pæreformet og 5–7 mm med ganske smal vingekant, griflen 2,3–3,1 mm.

Småskulpet Dodder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Småskulpet Dodder kendes fra de øvrige Doddere (Russisk Dodder, Sæd-Dodder, Hjerteskulpet Dodder) på skulpernes facon (brug en god flora).

De 3 i parentes nævnte Doddere er næsten ikke eksisterende i DK.

Selvom Sæd-Dodder har været dyrket i DK, findes den næsten ikke mere. Sæd-Dodder er dog også den vanskeligste at kende fra Småskulpet Dodder, da skulperne ligner hinanden meget.

Udbredelse

: Udbredelse sjælden over hele DK.
Småskulpet Dodder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstring juni til juli.

Tidsmæssig fordeling

af Småskulpet Dodder baseret på Naturbasens observationer:
Småskulpet Dodder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Småskulpet Dodder - månedlig fordeling

Biologi

: På trods af navnelighed er de her nævnte Doddere ikke i direkte slægt med Grådodder (Alyssum alyssoides), som hører til Krognålslægten Alyssum. Begge er dog i Korsblomstfamilien.

Levested

: Vokser på tør, lysåben sandbund, agerjord, vejkanter, skrænter og grusgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Feltflora v/Keld Hansen og Den Nye Nordiske Flora

De senest indberettede arter i Naturbasen: