Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Line Larsen
    Foto: Line Larsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Hyrdetaske overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 40 cm høj. Spredte stængelblade, der er blegt grågrønne og ret små, næsten helrandede og med pilformet grund.

Rosetbladene er groft takket/fligede til enkelt fjersnitdelte.

De karakteristiske skulper, som næsten altid er til stede, er karakteristiske korte, omvendt hjerteformede til trekantede.

Planten indeholder stoffer med medicinsk virkning, bl.a. burasin. Undertiden kan man finde karakteristisk forvredne planter, der er angrebet af Hvidrust, der viser sig ved en hvid, pulveragtig skorpe. De har kraftig medicinsk virkning og indeholder meget af alkaloiderne acetylcholin og tyramin, som virker kraftigt blodkarsammentrækkende. Disse planter kan være giftige for kreaturer m.v.

Hyrdetaske
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif Knudsen

Variation

: Hyrdetaske er meget variabel m.h.t. bladenes form og indskæring.

Forveksling

: Planten er let kendeligt på skulperne, hvis form har givet planten navn.

Udbredelse

: Yderst almindelig.
Hyrdetaske - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-oktober og i milde vintre også i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Hyrdetaske baseret på Naturbasens observationer:
Hyrdetaske - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hyrdetaske - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt.

Levested

: Agerjord, brakmarker, vejkanter, græsmarker, kornmarker m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter af M- Skytte Christiansen. Branner og Korch.

De senest indberettede arter i Naturbasen: