Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Hansen
    Foto: Kim Hansen
  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Rank Vejsennep overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er indtil 70 cm høj. Stænglen er håret forneden og med ret få udstående grene.

Bladene er hårede, fjersnitdelte med 1-2 sideafsnit og et groft tandet endeafsnit.

Kronbladene er 2-4 mm og gule.

Frugtstilken er 2-3 mm, og skulpen er 8-20 mm opret tiltrykt stænglen, glat til håret.

Rank Vejsennep
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Bladformen er ret variabel, og bladene kan være mere eller hele.

Forveksling

: Rank Vejsennep er en ret karakteristisk plante. Den kan især forveksles med Orientalsk Vejsennep, der ligner meget, men har større 8-10 mm lange kronblade og opret/udstående skulper, længere frugtstilk: 4-8 mm lang - samt øvre stængelblade, der er smalle, linje-lancetformede, stilkede og helrandede.

Stivhåret Vejsennep ligner en del på bladene, men kendes let på den især foroven stivhårede stængel og de skråt opadrettede til udspærrede skulper.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet.
Rank Vejsennep - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Rank Vejsennep baseret på Naturbasens observationer:
Rank Vejsennep - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rank Vejsennep - månedlig fordeling

Biologi

: 1 til 2-årig urt.

Levested

: Tør, kvælstofrig bund langs vejkanter, ruderater m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: