Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Barbara Frenzel
    Foto: Barbara Frenzel
  • Fotograf: Inge Nagstrup
    Foto: Inge Nagstrup
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

Atlas

: Strand-Karse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Strand-Karse er en indtil 1 meter høj flerårig urt. Stænglen er mangegrenet foroven og i reglen ugrenet forneden. Planten er blågrøn og helt glat. Stængelbladene er kortstilkede til ustilkede. Grundbladene er langstilkede. Bladene er ret bredt lancetformede og takkede. Blomsterne sidder i tætte klaser og har hvide ca. 2,5 mm lange kronblade og kortere, hvidrandede bægerblade. Skulpefrugten er ca. 2 mm og ægformet til næsten cirkelrund. Hele planten har skarp, karseagtig smag.
Strand-Karse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Forveksling

: Strand-Karse er en karakteristisk og let kendelig plante. Af andre lidt lignende korsblomstrede har Hjertekarse pilformede stængelblade og hjerteformede skulpefrugter og anderledes voksesteder. Andre sjældne arter, der kan ligne lidt, som f.eks. Virginsk Karse har takket/fligede blade, nærmest kandelaberformet blomsterstand og er lavere.

Hvor grundbladene står alene, kan de overfladisk forveksles med blade af Strandasters, men disse er helrandede; det samme er grundbladene af Hindebæger-arterne, som også kan ligne overfladisk.

Hjertekarse, der ofte vokser samme steder, er lavere og har pilformet bladgrund.

Udbredelse

: Strand-Karse er almindelig ved havne og kystområder i København, på Amager, langs Køgebugt, på Sydfyn og de sydfynske øer og det sydlige Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Ellers er den sjælden eller manglende. Den er dog under ret kraftig udbredelse og for nyligt nyfundet på Bornholm (registreret her på fugleognatur).

Det er usikkert, om planten er oprindelig i den danske flora eller indslæbt med ballast fra skibe i middelalderen (flodtrafik).

Den findes på indlandslokaliteter i Sydøsteuropa og dens hovedudbredelse er i Sydrusland og Sibirien.

Strand-Karse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten blomstrer i juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Karse baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Karse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Karse - månedlig fordeling

Biologi

: Strandkarse er flerårig, hvor de fleste andre arter i slægten er 1-2 årige. Blomsterne bestøves af insekter, og frugterne spredes med vind og evt. med vand. Den står ofte i tætte bestande.

Den har været dyrket som køkkenurt (salatplante), men dyrkning ophørte for ca. 100 år siden, vel fordi den er for skarp. I middelalderen har den været anvendt som lægeplante.

Artsnavnet latifolium betyder bredbladet. Slægsnavnet Lepidium kommer af græsk lepidion = diminutiv af lepis = skæl; det hentyder til skulpernes form.

Levested

: Strand-Karse gror næsten altid kystnært. Den kan dog godt findes lidt inde i landet, hvor den kan stå ved brakvandsgrøfter, vejkanter o.l. Den er også så småt begyndt at optræde som motorvejsplante, som en del andre saltelskende planter er.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: