Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

 Figur

Atlas

: Stivhåret Vejsennep overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 80 cm. høj, men er i reglen lavere, og er 1- eller 2-årig.

Den minder habituelt en del om Rank Vejsennep, og har ret lignende stængelblade, men har stivhåret stængel og udstående, ikke opad-tiltrykte skulper.

Bladene er har stort 3-kantet endeafsnit og 2-3 sæt spredt tandede delafsnit.

Blomsterne er gule og typiske 4-tallige korsblomster..

Frugtstilken er 7-12 mm. og skulperne er indtil 40 mm. lange og udspærrede til skråt opadrettede.

Stivhåret Vejsennep
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Den ligner Rank Vejsennep en del, men kendes på den især foroven stivhårede stængel og de ret udspærrede skulper.

Udbredelse

: Den findes mest i det storkøbenhavnske område, hvor den er ret sjælden. Ellers er den meget sjælden eller fraværende.
Stivhåret Vejsennep - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Stivhåret Vejsennep baseret på Naturbasens observationer:
Stivhåret Vejsennep - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stivhåret Vejsennep - månedlig fordeling

Biologi

: 1-2-årig urt med insektbestøvning af blomsterne og den for korsblomstrede karakteristiske skulpefrugt.

Etymologi:

Sisymbrium er et gammelt græsk navn på en ukendt vellugtende plante.

Det danske slægtsnavn er nærmest selvforklarende.

Artsnavnet loeselii er efter en person.

Det danske "stivhåret" behøver ingen forklaring.

Levested

: Havneterræn, baneterræn, ruderater, vejkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: