Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten Rasmussen
    Foto: Kirsten Rasmussen
  • Fotograf: Thomas Hansen
    Foto: Thomas Hansen
  • Fotograf: Thomas Hansen
    Foto: Thomas Hansen

Atlas

: Udspærret Vinterkarse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den skal hedde Barbarea vulgaris ssp. arcuata.

Planten bliver 30-80 cm. høj.

Grundbladene har 2-5 par sideafsnit og kileformede endeafsnit. Stængelbladene er tandede og med ører. Kronbladene er 6-8 mm lange, dobbelt så lange som bægerbladene.

Skulpen er krum og 1,5-2,5 cm og sidder på en udstående 4-7 mm lang stilk.

Griflen er 2-3,5 mm lang. Kronen er gul og firtallig af den sædvanlige korsblomsttype.

Frøet er 2-3,5 mm lange.

Udspærret Vinterkarse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Hansen

Variation

: Der er nogen variation i bladenes indskæring.

Forveksling

: Den er svær at kende fra flere andre arter og former i slægten.

Almindelig Vinterkarse (var. vulgaris) har tiltrykte skulper og en lysere, græsgrøn farve.

Rank Vinterkarse har de øvre blade hele (ikke fjersnitdelte), hårede blomsterknopper og stift, oprette skulper tiltrykt mod stænglen.

Randhåret Vinterkarse har linjeformede afsnit på bladene, som har hårede bladører forneden mod stænglen og stift opstående skulper.

Langskulpet Vinterkarse har tydeligt flere, afrundede, bladafsnit (4-10 på grundbladene, 5-8 på stængelbladene).

Udbredelse

: Den har for en snes år siden været meget almindelig i Østdanmark, og sjældnere vestpå. Den er stadig almindelig, men mindre end før, hvor den kunne farve brakmarker og vejskrænter gule over store strækninger.

Den kan også være talrigt forekommende i klitterræn og på strandmarker i Østdanmark.

Den tilsyneladende tilbagegang kan hænge sammen med lidt ændrede dyrknings- og braklægningsmønstre og måske med dens varierende grad af resistens over for forskellige herbicider.

Udspærret Vinterkarse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses mest i maj-juni i hovedblomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Udspærret Vinterkarse baseret på Naturbasens observationer:
Udspærret Vinterkarse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Udspærret Vinterkarse - månedlig fordeling

Biologi

: 2-årig urt. Blomstrer maj-juni, og mere sparsomt og tilfældigt senere på vækstsæsonen.

Levested

: Næringsrig bund, vejkanter, grøfter, græsmarker og ruderater, hvor den kan være meget dominerende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: