Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karl Kjærgaard
    Foto: Karl Kjærgaard
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen

Atlas

: Vesterhavs-Strandsennep overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er normalt 10-50 cm høj, grenet næsten fra basis og nedliggende til opstigende. Bladene er kødede, glatte, blågrønne og lancetformede med grove takker eller lapper. Skulperne er 2-ledede med stort yderled, men uden udvækster på skulperne som hos Østersø-Strandsennep. Blomsten er 4-tallig, og kronbladene er 5-8 mm lange. Kronbladene er lysviolette med et fjerformet mønster af mørkere årer.
Vesterhavs-Strandsennep
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Der er nogen variation i bladformen, men den bliver aldrig egentlig fjersnitdelt som hos Østersø-Strandsennep.

Forveksling

: Den eneste reelle forvekslingsmulighed er Østersø-Strandsennep, som har 1-2 x fjersnitdelte blade og skulper, som har hornformede udvækster ved overgangen fra skulpens store ydre del til den mindre indre del.

Udbredelse

: Den er almindelig på kystlokaliteter i Nord- og Vestjylland, og ellers fraværende. Der ser ud til at være overlap med Østersø-Strandsennep ved de nordlige Kattegats-kyste, men det er ikke helt afklaret.
Vesterhavs-Strandsennep - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Vesterhavs-Strandsennep baseret på Naturbasens observationer:
Vesterhavs-Strandsennep - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vesterhavs-Strandsennep - månedlig fordeling

Biologi

: Nordsø-Strandsennep er en enårig, saltelskende (halofil) urt, hvis frø spredes med vand og vind.

Levested

: Strandbredder og kystnære klitter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: