Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg
  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg
  • Fotograf: Peter Mikkelsen
    Foto: Peter Mikkelsen

Atlas

: Tårnurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 1,5 meter høj, blågrøn til grågrøn korsblomstret med i reglen ugrenet sætngel.

Den har talrige pilformede blade, der er ret tiltrykt stænglen.

De lange skulper er mere eller mindre snoede og tiltrykt stænglen.

Grundbladene er tidligt visnende.

Tårnurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: John Holst

Forveksling

: Tårnurt er en let kendelig plante med sine opad tiltrykte lange skulper og blade.

Stivhåret Kalkarse har en lignede vækstform med stænglen tiltrykte blade og skulper, men den er mindre og som navnet siger stivhåret.

Udbredelse

: Den er ikke særligt almindelig, nærmest sjælden, og forekommer ofte kun i få eksemplarer, hvor den ses.
Tårnurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tårnurt blomstrer juni-juli. Den visner ret hurtigt hen efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Tårnurt baseret på Naturbasens observationer:
Tårnurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tårnurt - månedlig fordeling

Biologi

: En 1- eller 2-årig urt, hvis blomster bestøves af insekter.

Etymolog

Arabis er et gammelt plantenavn, der måske betegner en sennepsplante fra Arabien. Glabra er glat.

Det danske navn betegner den høje, smalle oprette vækst og er næsten selvforklarende.

Levested

: Tørre bakker, langs veje og i grusgrave. Ofte vokser den mere eller mindre ruderalt og er ikke særligt bestandig. Dens frø kan formentlig ligge i frøpulje i lang tid og spire frem ved lokale jordforstyrelser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: