Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen
  • Fotograf: Birthe B. Mortensen
    Foto: Birthe B. Mortensen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Vandkarse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig indtil 1/2 meter høj plante med vandret jordstængel, hvorfra der udgår både underjordiske skælklædete udløbere og overjordiske udløbere med grønne blade

Stænglerne er kantede og marvfyldte og rodslående for neden og derefter opstigende.

Bladene er fjersnitdelte med tandede, ovale afsnit.

Blomsterne er rent hvide, og støvknapperne er violette.

Vandkarse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne Bertelsen

Forveksling

: Eng-Karse og Sump-Karse har henrandede bladafsnit, hul stængel og i reglen mere violette blomster med mørkere åre. Desuden har Eng-Karse/Sump-Karse gule støvknapper, hvor Vand-Karses er violette. Vand-Karses blomster er tydligt mindre end Eng-Karses/Sump-Karses.

Udbredelse

: HIst og her til temmelig almindelig på egnede voksesteder landet over.
Vandkarse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Vandkarse baseret på Naturbasens observationer:
Vandkarse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vandkarse - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og vegetativ formering via jordstængel og udløbere.

Etymologi:

Cardamine er et gammelt græsk navn for en slags karse. Amara betyder bitter.

Levested

: Kildevæld og moser og grøfter med kraftig vandbevægelse, særligt hyppig i ellesumpe.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: