Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten Sørensen
    Foto: Kirsten Sørensen
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura

Atlas

: Vellugtende Aftenstjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Vellugtende aftenstjerne bliver indtil meterhøj og er oftest grenet foroven.

Bladene er spidst lancetformede, de nedre stilkede, de øvre kortstilkede til næsten ustilkede.

Kronbladene er indtil 25 mm. lange og i nuancer fra blåviolette til hvide og med mørkere årer. Blomsterne udsender duft om aftenen og natten.

Skulpen er indtil 10 cm. lang og svagt krum og noget knudret.

Vellugtende Aftenstjerne har både gaffelgrenede og simple hår.

Vellugtende Aftenstjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tine Jørgensen

Forveksling

: Nogle andre arter korsblomstrede har noget lignende blomster men anderledes blade og frugter.

Judaspenge har bredt ovale frugter og bredt hjerteformede blade.

Tandrod har delte blade og iøjnefaldende mørkviolette yngleknopper i bladhjørnerne.

Vedvarende Måneskulpe har bredt hjerteformede blade og spidst lancetformede frugter.

Udbredelse

: Den stammer fra Sydøsteuropa og dyrkes og forvildes let fra dyrkning. Den er efterhånden ret almindelig som forvildet i det meste af Danmark.
Vellugtende Aftenstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Vellugtende Aftenstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Vellugtende Aftenstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vellugtende Aftenstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: En 2-flerårig urt, hvis blomster bestøves af insekter.

Vellugtende Aftenstjerne er ofte bestanddannende.

Levested

: Gamle haver, skovbryn, parker, ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: