Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby
  • Fotograf: Michael Arleth
    Foto: Michael Arleth

Atlas

: Tandrod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver indtil 1/2 meter høj, men er ofte lavere. Stænglen er ugrenet eller ret svagt grenet foroven.

Bladene forneden er fjersnitdelte med takkede afsnit; midt på stænglen er de 3-koblede og øverst er de udelte.

Kronbladene er ret store og lysviolette.

I bladhjørnerne sidder mørkviolette yngleknopper, som er 2-4 mm. lange.

Jordstænglen er beklædt med tandlignende skæl.

Tandrod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Stefansen

Forveksling

: Tandrod er med de mørkviolette yngleknopper de lysviolette korsblomster en karakteristisk plante.

Også de fjersnitdelte blade er ret karakteristiske.

Udbredelse

: Den er temmelig sjælden på Øerne og i Østjylland, men ofte ret talrig, hvor den forekommer. I den øvrige del af landet er den sjælden eller fraværende.
Tandrod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tandrod blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Tandrod baseret på Naturbasens observationer:
Tandrod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tandrod - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med vandret krybende jordstængel og insektbestøvning af blomsterne.

Blomsterne er selvsterile (kræver fremmedbestøvning) og frugtsætning er ret sjælden.

Formering sker mest vegetativt, ved at jordstænglen deler sig og ved, at de mørkviolette yngleknopper falder af og vokser frem til nye planter året efter. - Yngleknopperne har en meget høj spiringsprocent.

Den hvidblege jordstængels tykke, skællede blade indeholder oplagsnæring, der bruges ved næste forårs fremvæskt. Etymologi:

Cardamine er et gammelt græsk navn (Kardamine) for en slags karse. Nogle anbringer Tandrod i sin egen slægt Dentaria=tandbærende p.g.a. den vandrette jordstængel med de tandformede skæl.

Tandrod hentyder til de tandformede skæl på jordstænglen.

Bulbifera betyder "løgbærende" og hentyder til de løgformede yngleknopper.

Levested

: Næringsrig, gerne lidt fugtig, muldbund i skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: