Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen

Atlas

: Engelsk Kokleare overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 30 cm. høj og med opret, grenet stængel.

Rosetbladene (grundbladene) er stilkede, ægformede til rudeformede, og med kileformet grund.

Blomsterne er typiske hvide 4-tallige korsblomster med ca. 6 mm. lange kronblade.

Stængelbladene er altid siddende, ca. 3 x så lange som brede og groft savtakkede.

Skulpen er elliptisk-ægformet, lidt sammentrykt og indtil 16 mm. lang.

Engelsk Kokleare
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Dansk Kokleare har spydformede til 5-kantede grundblade og tydeligt stilkede stængelblade.

Læge-Kokleare har nyreformede, stilkede rosetblade.

Engelsk Kokleare har ægformede rosetblade med kileformet grund samt elliptisk skulpe.

Udbredelse

: Engelsk Kokleare angives at være sjælden ved kyster på Øerne og i øvrigt manglende. Dens hyppighed ved østdanske kyster er dog sikkert noget undervurderet.
Engelsk Kokleare - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Engelsk Kokleare baseret på Naturbasens observationer:
Engelsk Kokleare - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Engelsk Kokleare - månedlig fordeling

Biologi

: En 2-flerårig urt, hvis blomster bestøves af nektar- og pollensamlende insekter. Frøene spredes med vand.

Det latinske slægtsnavn "Cochleria" kommer af latin: "cochlear"="ske" og hentyder til de nærmest fladt skeformede grundblade hos Læge-Kokleare.

De latinske underartsnavn "anglica" betyder "engelsk" "voksende i England", hvad også det danske gør. Det er ikke specielt velvalgt, da dens udbredelsesområde er langt større.

Levested

: Planten er saltelskende og gror ved kyster: strandenge, strandbredder, hvor vindpåvirkningen er lav etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: