Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Thomas Vikstrøm
  Foto: Thomas Vikstrøm
 • Fotograf: Christian Rørdam
  Foto: Christian Rørdam
 • Fotograf: Thomas Vikstrøm
  Foto: Thomas Vikstrøm

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Ravnefod fra gaden på Christiansø

Atlas

: Ravnefod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En lav, glat plante med grundstillet bladroset, fra hvilket der udgår 5-15 cm. lange , nedliggende grenede stængler med fjersnitdelte blade og små, kortstilkede hvide blomster samlet i små, tætblomstrede klaser, som virker sidestillede; de sidder ikke i bladhjørnerne, men på den modsatte side af stænglen over for bladene. Stænglen er faktisk skudkæder sammensat af flere skud hver med en blomsterklase for enden, og hvor længdevæksten føres videre af sideskud i hjørnet af det blad, der sidder i samme højde som blomsterstanden.

Skulpen er nyreformet og har rynket og takket overflade. Den er torummet med et frø i hvert rum, men falder ved modenhed af som et hele uden at lukke sig op.

Ravnefod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Forveksling

: Trods sin uanseelighed er Ravnefod en karakteristisk plante.

Den har sit danske navn efter frugtens form.

Liden Ravnefod ligner, men er håret og ildelugtende og med blomsterstilk længere end blomsterne og med mere rundagtigere og svagere og mere regelmæssigt vortet overflade.

Udbredelse

: Ravnefod er sjælden i Danmark. Den findes i nogle store byer og havnebyer. Et klassisk voksested er brolægningen i gaden oven for havnen på Christiansø.

Den er med stor sandsynlighed indslæbt fra Syd- eller Centraleuropa.

Ravnefod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august og er svær at få øje på, men dog ret let at kende.

Tidsmæssig fordeling

af Ravnefod baseret på Naturbasens observationer:
Ravnefod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ravnefod - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig plante, hvis frø spredes med færdslen.

Den har sit danske navn efter frugtens form.

Slægtsnavnet Coronopus er af latin korone=krage og pus=fod, altså kragefod sigtende til frugtens form. Artsnavnet squamatus betyder skællet og sigter til skulpernes udseende.

Levested

: Ravnefod er en ruderatplante, der vokser på stærkt gødet, kvælstofrig bund, f.eks. på gårdspladser mellem brosten og på fælleder hvor kreaturerne færdes og spreder frøene med klovene.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: