Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Axel Frederik Møller
    Foto: Axel Frederik Møller
  • Fotograf: Hanne Farnæs
    Foto: Hanne Farnæs
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Hvidgrå Draba overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En stift opret hvid/gråligt stjernehåret plante. 5-20-(30) cm høj. Med tæt roset af lancetformede, stilkede grundblade. Talrige æg-lancetformede stængelblade, fjernt takkede med kileformet grund. Blomster små og hvide, 4-5 mm og kronbladene indskårne i spidsen. Skulper lancetformede og bliver snoede ved modenhed. Skulpestilken opret-udstående.
Hvidgrå Draba
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Variation

: Ved konkurrence fra græsser strækker Drabaen sig og bliver "langstrakt" i modsætning til i lav vegetation, hvor Drabaen kan være lille og kompakt.

Forveksling

: Stivhåret Kalkkarse kan drille, men denne har lange, smalle skulper, opret tiltrykt stænglen.

Udbredelse

: På den Skandinaviske Halvø er Hvidgrå Draba ret udbredt, ligesom den findes i Grønland (om end sjælden)

(Arktis, Nordeuropa, Mellemeuropas og Centralasiens bjergegne)

Hvidgrå Draba - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den begynder så småt at blomstre hen i juni, med hovedblomstring juli/august og kan strækkes hen i september.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidgrå Draba baseret på Naturbasens observationer:
Hvidgrå Draba - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidgrå Draba - månedlig fordeling

Biologi

: To- eller flerårig urt.

-det latinske artsnavn "incana" betyder "hvidgrå" og hentyder til artens tætte hårbeklædning.

Levested

: Hvidgrå Draba er meget sjælden og har altid været det. Den findes kun i Nordjylland. Foretrukne voksesteder er tørre kalkskrænter samt kalkprægede klitter. I Nørholm vest for Aalborg vokser den på tilgroet (Draphavre) kalkoverdrev , men trives mellem tuerne og er ganske talrig der. En lille forekomst ved Frederik den Syvendes Kanal ved Lendrup blev genfundet for et par år siden.. Ellers en del steder i THY på kalkbakker. Den er fundet ved Aggersund, men forsvandt grundet tilgroning. Nu græsses der igen, så den bør eftersøges på skrænterne der. I Vendsyssel ses den i klitterne ved Tornby og Tversted.

(Som kuriosum kan nævnes, at planten befandt sig i groft sagt alle lærerstuderendes obligatoriske herbarier på Hjørring Seminarium. Der blev dog hurtigt nedlagt totalt forbud mod at plukke og presse planterne, som var hentet i klitterne ved Tornby Klitplantage )

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter (M.Skytte Christiansen)Rostrups Flora 19. udg., Dansk Feltflora,- Kjeld Hansen, Dansk Flora 2. udgave,- Johan Lange: Håndbog i den danske Flora 4. udg.

De senest indberettede arter i Naturbasen: