Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Belinda Andersen
    Foto: Belinda Andersen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Vår-Gæslingeblomst overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spæd 1-15 cm høj, enårig plante.

Den har 0,5-1,5 cm lange, som regel helrandede rosetblade og ingen stængelblade.

Blomsterne er af den sædvanlige 4-tallige korsblomsttype og har hvide 2-4 mm lange kronblade, som er kløvede til midten.

Skulpen er elliptisk, sammentrykt, 4-7 mm lang og glat og sidder på lang stilk.

Vår-Gæslingeblomst
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Rosetbladene kan undertiden være forsynet med få små tænder i bladranden.

Forveksling

: Den kan måske forveksles med kummerformer af Hyrdetaske, men skulpen er anderledes. Der er vel også forvekslingsmuligheder med en række andre små, hvidblomstrede og korsblomstrede som f.eks. Flipkrave og Stenkarse, der dog har helt andre bladformer og skulper.

Udbredelse

: Den er almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder landet over. Den står ofte i store bestande, der farver bunden hvidlig set på afstand.
Vår-Gæslingeblomst - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses stort set kun i blomstringstiden marts-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Vår-Gæslingeblomst baseret på Naturbasens observationer:
Vår-Gæslingeblomst - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vår-Gæslingeblomst - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt, der blomstrer marts-maj, og snart efter blomstringen visner væk.

Levested

: Tør, åben, gerne sandet bund, tør sandet agerjord, baneterræn, overdrev o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: