Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Atlas

: Gul Reseda overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er indtil 80 cm høj, opret, ru og oftest rigt grenet.

Bladene er uregelmæssigt fjersnitdelte med smalle, glatte afsnit.

Blomsterne er 6-tallige, uregelmæssige med 2 store, 2 mellemstore og 2 små lysegule kronblade.

Kapslen er 8-12 mm, opret og treklappet.

Gul Reseda
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Nick Nyland

Variation

: Bladene kan være mere eller mindre udtalt fjersnitdelte.

Forveksling

: Der er forvekslingsmuligheder med Have-Reseda, men denne har lysegule blomster med enslange bæger- og kronblade.

Farve-Reseda, har hele (ikke fjersnitdelte), bølgede og lancetformede blade. Have-Reseda har lancetformede blade og 6-tallige blomster som Gul Reseda.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden, dog sjælden i Nord- og Vestjylland.
Gul Reseda - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Reseda baseret på Naturbasens observationer:
Gul Reseda - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Reseda - månedlig fordeling

Biologi

: 2-årig urt.

Levested

: Kalkholdig sand- og grusbund, omtrent som Farve-Reseda. Den forekommer på ruderater, vejskråninger, i grusgrave etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: