Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gerner Jensen
    Foto: Gerner Jensen
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen

Atlas

: Farve-Vajd overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En statelig 0,3-1,5 meter høj, helt glat urt, som forneden er sparsomt grenet eller ugrenet og foroven ofte grenet i kandelaber- eller lysestageform.

Bladene er blågrønne, hele, lancetformede og stængelomfattende.

Kronbladene er 3-4 mm lange og gule.

Skulpen er 12-18 mm lang, flad, etfrøet og oval, med vingekant. Den hænger i en tynd stilk.

Skulperne er sammen med den i reglen kandelaberformede blomsterstand meget karakteristiske.

Farve-Vajd
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Forveksling

: Ingen, en såre karakteristisk og iøjnefaldende plante.

Udbredelse

: Det er omtvistet, om den oprindeligt er forvildet fra dyrkning eller om forekomsterne ved Østersøen er et senglacialt relikt. Den findes hyppigst på kyster på Bornholm og Sjælland (især Østsjælland), hvor den stadig optræder temmelig sjældent, men lokalt kan være hyppig. Den er utvivlsomt under udbredelse. I det øvrige Danmark er den stadig meget sjælden.

Rødlistestatus: LC - ikke truet.

Farve-Vajd - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Farve-Vajd baseret på Naturbasens observationer:
Farve-Vajd - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Farve-Vajd - månedlig fordeling

Biologi

: Farve-Vajd er en 2-årig urt, som det første år vokser frem som en bladroset. Den har vind- og vandspredning, idet skulpefrugterne kan flyde længe på vandet. Det er en gammel farveplante, som giver indigoblåt via indigohvidt (som iltes af luftens ilt til indigoblåt) efter en ret møjsommelig tilberedelsesproces.

Levested

: Hovedbiotopen er stenet/gruset bund ved kysterne, gerne hvor der tilføres en del næring fra rådnende tang m.v.; desuden kan den sjældnere findes ved vejkanter, ruderater o.l. Den dyrkes muligvis stadig som prydplante.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9). Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Korchs Forlag 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: