Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Baltisk Strandsennep overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er normalt 10-50 cm høj, grenet næsten fra basis og nedliggende til opstigende. Bladene er kødede, glatte og blågrønne, 1-2 gange fjersnitdelte og med 1-3 mm brede afsnit. Skulperne er 2-delte med en større ydre og en mindre indre del, og har 2-3 mm lange, nedadrettede hornformede udvækster på overgangen fra skulpens ydre- til indre del. Blomsten er 4-tallig, og kronbladene er 5-8 mm lange. Kronbladene er lysviolette med et fjerformet mønster af mørkere årer.
Baltisk Strandsennep
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent Christiansen

Variation

: Der er nogen variation i bladformen, der undertiden kan nærme sig Nordsø-Strandsenneps ikke-fjersnitdelte, men groft tandet/lappede blade.

Forveksling

: Den eneste reelle forvekslingsmulighed er Nordsø-Strandsennep som har groft tandet/lappede (ikke fjersnitdelte) blade og skulpen uden udvækster.

Udbredelse

: Den er almindelig på kystlokaliteter på Bornholm, Øerne, ved Syd- og Østjylland, ellers fraværende. Der er tilsyneladende ikke noget særligt overlap til Nordsø-Strandsennep, der er almindelig ved kyster i Nord- og Vestjylland.
Baltisk Strandsennep - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Baltisk Strandsennep baseret på Naturbasens observationer:
Baltisk Strandsennep - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Baltisk Strandsennep - månedlig fordeling

Biologi

: Østersø-Strandsennep er en enårig, saltelskende (halofil) urt med vand- og vindspredning af frøene.

Levested

: Strandbredder og kystnære klitter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: