Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard

Atlas

: Roset-Springklap overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er ofte glat og grenet forneden. Den har bladroset, hvor bladene har 1-6 par sideafsnit og et forholdsvis stort endeafsnit. Der er 1-4 stængelblade. Bladstilkene er i reglen hårede.

Ofte er der kun 4 støvblade. Kronbladene er hvidlige og ca. 3 mm lange.

Skulpen er opret, lidt tiltrykt stænglen, og 12-25 mm lang.

Roset-Springklap
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gitte Holm

Variation

: Varierer en del m.h.t. plantens kraftighed.

Forveksling

: Den kan overfladisk forveksles med flere andre hvidblomstrede korsblomster fra slægten Springklap.

Skov-Springklap har 4-7 stængelblade og tidligt visnende rosetblade samt udstående skulper.

Kronløs Springknap har stængelblade med pilformet basis og meget små eller manglende kronblade, højst af bægrets længde.

Eng-, Sump- og Vand-Karse har meget større kronblade, som er mere end 2 x bægrets længde; desuden har de flere veludviklede stængelblade.

Udbredelse

: Den er almindelig i det meste af landet og kan lokalt være meget talrig. Men som enårig er den afhængig af åben, gerne urolig bund.
Roset-Springklap - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i april-maj. I milde år ofte tidligere. Det er en af de første blomstrende ukrudtsplanter, man ser om foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Roset-Springklap baseret på Naturbasens observationer:
Roset-Springklap - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Roset-Springklap - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt.

Levested

: Bred økologisk amplitude. Men ofte på ruderater og på åben bund langs veje og stier, i juletræsplantager m.v. Det er en af de første planter, som indfinder sig igen, hvor der er sprøjtet med herbicider.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: