Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Leif  Hansen
    Foto: Leif Hansen
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Atlas

: Løgkarse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Løgkarse bliver indtil 70 cm høj. Den har langstilkede, ofte overvintrende-delvis vintergrønne grundblade.

Stængelbladene er langstilkede, hjerteformede og med groft tandet rand.

Blomsterne er 4-tallige, ret små og hvide, og sidder i klaser opadtil på planten.

Skulperne er but-firkantede og udstående.

Hele planten har mild, men tydelig hvidløgslugt og -smag.

Løgkarse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif Hansen

Forveksling

: Løgkarse er en karakteristisk art, der ikke let forveksles med andre danske planter, når man tager de langstilkede hjerteformede, grovtakkede blade, de små hvide 4-tallige korsblomster og den milde hvidløgslugt i betragtning.

Udbredelse

: Løgkarse er tiltaget meget i hyppighed i nyere tid og må nu betegnes som meget almindelig.

Rødlistestatus: LC - ikke truet.

Løgkarse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo april-primo august. Men sentblomstrende individer kan træffes frem til november.

Tidsmæssig fordeling

af Løgkarse baseret på Naturbasens observationer:
Løgkarse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Løgkarse - månedlig fordeling

Biologi

: Blomsterne bestøves af insekter, og frøene spredes ved vindens hjælp. Det ser ud til, at de kan ligge i frøpulje i mange år, inden de evt. spirer frem.

Den er delvis 2-årig danner den første år et bladroset, der ikke sjældent er vintergrønt. Næste år kommer den blomsterbærende stængel, og efter frugtsætning dør planten. Planter med 1-årig udvikling, der blomster samme år, de spirer, ses ofte. Den kan også være vinterannuel, d.v.s. spire om efteråret og sætter blomst om foråret.

Løgkarse er en af de foretrukne værter for sommerfuglen Aurora www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse og Auroras stigende hyppighed og udbredelse hænger sikkert sammen med Løgkarses stigende hyppighed.

Løgkarse er en gammel lægeplante og køkkenurt. Den virker bl.a. vanddrivende. De unge blade og skud har en mild hvidløgssmag og er fortrinlige i salat.

Hvidløgslugten og -smagen skyldes indholdet af sennepsolieglykosider og "løgolie", der kemisk set er beslægtet med de førstnævnte.

Etymologi:

Slægtsnavnet Alliaria er afledt af Allium, det gamle latinske navn for Hvidløg, og hentyder til plantens hvidløgslugt og -smag.

Artsnavnet petiolata er af latin petiolus - bladstilk, altså "forsynet med bladstik" hentydende til de lange kraftige bladstilke, men egentlig ret intetsigende.

Det danske navn er selvforklarende, idet "karse" ofte betegner en eller anden korsblomst.

Levested

: Den hører oprindeligt hjemme på næringsrige steder i skove: langs stier og skovveje og på ryddepladser m.v.

Den har de seneste årtier bredt sig meget i naturen, og er nu også almindelig som haveukrudt m.v. Forklaringen er sandsynligvis den stigende næringspåvirkning fra landbrug og trafik.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: