Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Knud Petersen
    Foto: Knud Petersen
  • Fotograf: Marie-Louise  Haagensen
    Foto: Marie-Louise Haagensen

Atlas

: Judaspenge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil meterhøj plante, der er grenet foroven.

Blomsterne er store 3-4 cm. brede lugtløse korsblomster med 4 mørkviolette (eller sjældnere hvide) kronblade.

Bladene er 5-10 cm. lange, stilkede, grovtakkede og bredt hjerteformede med store lapper. De nedre blade er langstilkede, de øvre siddende.

Frugten er bredt oval til næsten cirkelrund og indtil 5 cm. lang.

Judaspenge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jette Randløv

Forveksling

: Judaspenge er en ret karakteristisk art. Vedvarende Måneskulpe - Lunaria rediviva www.fugleognatur.dk/gallery... - ligner meget vegetativt, men har 5-8 cm. lange lancetformede frugter med spidse ender og duftende lyslilla blomster og med alle blade stilkede. Den er muligvis oprindeligt vildtvoksende på Bornholm, men ellers sjælden som forvildet.

Vellugtende Aftenstjerne www.fugleognatur.dk/gallery... har ret lignende blomster, men smallere, spidst lancetformede blade og helt andre, smalle skulpefrugter.

Udbredelse

: Judaspenge forvilder sig med stigende hyppighed og er efterhånden temmelig almindelig på passende biotoper ved og nær byer og landsbyer.
Judaspenge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Judaspenge baseret på Naturbasens observationer:
Judaspenge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Judaspenge - månedlig fordeling

Biologi

: En 1-2 årig, undertiden flerårig, plante, hvis blomster bestøves af insekter.

Slægtsnavnet Lunaria betyder måneagtig og sigter til de store frugters form.

Judaspenge hentyder til Judas i biblen, der modtog 30 sølvpenge for at forråde Jesus; de store lyse, næsten cirkelrunde frugter kan give mindelser om penge.

Levested

: Bebyggelser, parker, ruderater, vejkanter, bynære skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: