Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Troels Ingemann
    Foto: Troels Ingemann

Atlas

: Grådodder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Grådodder eller Krognål som den også kaldes er en etårig urt med opadstigende, forneden ofte grenet stængel. Stængel og blade stjernehårs filtede.

Bladene er 5-28 mm helrandede, med grågrøn overside og næsten hvid underside.

Kronblade lysegule 3-4 mm, bægerblade 2 mm.

Grådodder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Ikke umiddelbart nogen forvekslingsmuligheder

Udbredelse

: Planten er ret sjælden på Øerne, Bornholm og det meste af Jylland, meget sjælden i V.Jylland.
Grådodder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstring i maj til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Grådodder baseret på Naturbasens observationer:
Grådodder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grådodder - månedlig fordeling

Biologi

: Grådodder vokser på åben, tør sand- eller grusbund. Heder, skrænter, vejkanter og grusgrave.

Levested

: Grådodder vokser på åben, tør sand- eller grusbund. Heder, skrænter, vejkanter og grusgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Feltflora v/Keld Hansen og Den Nye Nordiske Flora

De senest indberettede arter i Naturbasen: