Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren Vinding
    Foto: Søren Vinding
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Flipkrave overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spæd overvintrende etårig (vinterannuel) plante.

Fra en roset af lyreformede, fjerdelte blade udgår adskillige 5-15 cm lange blomsterbærende stængler, hvor den midterste er opret og bladløs, og de andre er opstigende og bærer små lancetformede, skælagtige blade, der ofte er næsten rudimentære.

Blomsterne er hvide, 4-tallige og uanselige, kun ca. 2 mm brede. De er lidt uregelmæssige, idet de 2 kronblade er tydeligt større end de 2 andre.

Frugten er en smalvinget 2-rummet kortskulpe, der er udrandet i spidsen og kan minde lidt om Hyrdetaskes skulper i formen.

Flipkrave
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Øllgaard

Forveksling

: Flipkrave er en karakteristisk plante, der måske kan forveksles med kummerformer af Hyrdetaske, men Hyrdetaske har udstående skulper og ikke de regelmæssigt fjerdelte grundblade som Flipkrave har.

En anden lille korsblomst: Gæslingeblomst, der kan vokse på samme biotoper, har hele grundblade og små, bredt lancetformede skulper.

Udbredelse

: Den er ret hyppig i Vest- og Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm, ellers temmelig sjælden.
Flipkrave - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flipkrave blomtrer om foråret i april-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Flipkrave baseret på Naturbasens observationer:
Flipkrave - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Flipkrave - månedlig fordeling

Biologi

: Vinterannuel plante, som spirer om efteråret, blomstrer i det tidligere forår og dør efter frugtsætning. Frugten er en 2-delt skulpe med 2 frø i hvert skulperum.

Etymologi:

Teesdlea er efter den engelske botaniker Robert Teesdale (død 1804).

Nudicalis betyder (latin nudus: nøgen og calis: stængel) betyder med nøgen stængel og hentyder til de (næsten) bladløse stængler (den centrale stængel fra rosetten er helt bladløs).

Levested

: Tør og mager, åben sandet bund i klitter og heder, evt. som ukrudt på sandede marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: