Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Marehalm overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig græs med intil 1,5 meter høje strå. Blomstanden er et aks og bladene er brede og blågrønne, sædvanligvis ikke indrullede. De har en voksbelægning, der giver den blågrønne farve, og beskytter mod fordampning.

Bladskederne er glatte og blåduggede, med tandformet skedelukke som hos arter af svingel. Skedehinden er ganske kort, ca. 1 mm., og randhåret.

Planten har lange udløbere, og planten danner store bevoksninger. Væksten er - modsat Hjælmes - ikke tueformet.

Småakset er 3-6 blomstret og med håret akse; det falder af ved modenhed.

Marehalm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Variation

: Sterile bestande forekommer, hvor planten gror under ugunstige kår.

Forveksling

: Marehalm er let kendelig, men sammenblandes af ikke-botanikere ofte med Hjælme. Der er en række iøjnefaldende skelnekarakterer:

Blomsterstand:

Marehalm: aks.

Hjælme: dusk.

Blade:

Marehalm: blade, blågrønne, sædvanligvis ikke indrullede.

Hjælme: Blade grønne/grågrønne, ofte indrullede.

Vækstform:

Marehalm: Bestanddanende ved krybende jordstængel, ingen tuer.

Hjælme: Tueformet vækst - men ofte med lange udløbere fra tuen. Hos Østersø-Hjælme kan tuerne undertiden være noget diffuse.

Skedehinde:

Marehalm: ganske kort, ca. 1 mm. lang, randhåret.

Hjælme: Lang, tilspidset. Hos Østersø-Hjælme undertiden kortere og mere afrundet.

Udbredelse

: Almindelig ved kysterne, sjældnere inde i landet.
Marehalm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt. Den blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Marehalm baseret på Naturbasens observationer:
Marehalm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Marehalm - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt (geofyt). Bestøvningen sker med vinden. Frøspredningen sker ved, at småaksene brækker af ved modenhed og spredes med vinden. Den vegetative spredning med afrevne og brækkede jordstængler er ret effektiv.

Slægtsnavnet "Élymus" er et gammelt græsk navn på en kornart. Artsnavnet "arenarius" betyder "voksende i sand".

Det danske slægtsnavn Marehalm betyder sandsynligvis "havhalm" (sammenlign latin: mare - hav.).

Frøene er ret næringsrige og har i ældre tider været anvendt til brødkorn.

Marehalm kan en sjælden gang krydse med Strand-Kvik, hvor krydsningen ligner Marehalm (dog ofte med indrullede blade) , men er steril.

Levested

: Næringsrig, tør sand- eller grusbund over vinterhøjvandslinjen. Den forekommer også inde i landet, især i Jylland. I indlandet er den dog oftest oprindeligt plantet. Den vokser sædvanligvis mere næringsrigt end Hjælme.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: