Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kjeld Forsom
    Foto: Kjeld Forsom
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Laila Andersen
    Foto: Laila Andersen

Atlas

: Sand-Hvene overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten ligner meget Hunde-Hvene:

Stråene er indtil 60 cm. høje.

Bladene er 1-3 mm. brede, i reglen flade, men kan være indrullede på rent vegetative skud.

Væksten er mere eller mindre tueformet og planten fremtræder grågrøn.

Skedehinden er forlænget, tilspidset på de aksbærende skud, but på de vegetative skud.

Blomsterstanden er under blomstringen aflangt-ovalt udbredt, før og efter blomstringen sammenkneben.

Småaksene er 1-blomstrede og dækbladet bærer en tydelig 2-4 mm. lang, knæbøjet stak.

Planten har underjordiske, hvidlige udløbere med mange hvidlige lavblade. Fra udløberne udgår ekstravaginalt siddende (d.v.s. forgrenet uden for bladskederne) skud. Overjordiske udløbere mangler.

Sand-Hvene
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Den vigtigste forvekslingsmulighed er med Hunde-Hvene, se også denne!

Hunde-Hvene overjordiske udløbere, der er intravaginalt forgrenede (d.v.s. forgrenet inden for bladskedern) og mangler underjordiske udløbere. Desuden har Hunde-Hvene but skedehinde på de aksbærende skud.

Se nøglen til Hvene under Stortoppet Hvene!

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig i Nord-, Midt- og Vestjylland og på Bornholm - ellers sjælden.
Sand-Hvene - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sand-Hvene blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Sand-Hvene baseret på Naturbasens observationer:
Sand-Hvene - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sand-Hvene - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt (hemikryptofyt), hvis blomster bestøves ved hjælp af vinden, som det er tilfældet for andre græsser og evt. ved epizoisk spredning p.g.a. dækbladets knæbøjede stak, som kan hænge ved dyrepelse etc. Desuden har planten vegetativ formering ved de underjordiske udløbere.

Om betydningen af det videnskabelige og danske slægtsnavn se Almindelig Hvene!

Det latinske artsnavn "vinealis" betyder "hørende til vin/vinmarker" og hentyder til, at arten sydpå kan være et hyppigt ukrudt i vinmarker. Det danske artsnavn hentyder til plantens sandede voksesteder.

Levested

: Tør, soleksponeret, næringsfattig bund i heder, grusgrav, på vejkanter etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: