Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Krybende Hestegræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er flerårig og har krybende jordstængel.

Den har 2-blomstrede småaks, hvor hanblomsten har en knæbøjet stak, der rager lidt ud af småakset.Toppen er blegt gulbrun og sammenkneben efter blomstringen.

Den er næsten glat bortset fra stråenes knæ, som er hårede af nedadrettede hår. De nedre bladskeder har nogle gange også lidt nedadrettede hår.

Krybende Hestegræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Undertiden blomstrer den ikke, men danner store åbne tæpper af mest af langstrakte golde bladskud isprængt enkelte blomsterstanden eller helt uden sådanne.

Forveksling

: Krybende Hestegræs kendes i felten forholdsvis let på at være næsten glat, men med bladskeder med nedadrettede hår.

Karakteren med hårede knæ og i øvrigt næsten glatte blade og strå findes også i nogen grad udviklet hos Bakke-Stilkaks, men denne ligner på ingen måde og har bl.a. en blomsterstand af 2-radet stillede småaks.

Udbredelse

: Den er almindelig i relativ næringsfattige områder og ellers mindre almindelig.
Krybende Hestegræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Krybende Hestegræs baseret på Naturbasens observationer:
Krybende Hestegræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krybende Hestegræs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med krybende jordstængel og vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Holcus er et gammelt latinsk navn på en græsart.

Mollis er "blød", "blødhåret" - hvad den ikke er.

Hestegræs er en peiorativ, nedvurderende, betegnelse, noget som kun hestene gider æde.

Levested

: Især på sandet, sur og næringsfattig bund, sandede brakmarker, sure overdrev m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN`s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Dansk Flora, Signe Frederiksen et al, Gyldendal 2006, ISBN 87-02-03032-2

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: