Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Sand-Rottehale overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En lille, enårig græs med enkeltstående strå eller - oftere - småtuet vækst. Den bliver sædvanligvis 5-10 cm. høj.

De nedre bladskeder er hvide og hindeagtige. Bladene er bleggrønne med ru rand og 2-4 mm. brede. De fremtræder ret hurtigt indtørrede og visne.

Toppen (dusken) er 0,5- 3 cm. lang, har kortstilkede, lidet iøjnefaldende grene og fremtræder næsten aksagtigt.

Småakset er enblomstret og med 3-4 mm. lange yderavner, der er stivhårede og med en meget kort brod, som næsten ikke er til at få øje på.

Sand-Rottehale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Forveksling

: Sand-Rottehale er en karakteristisk og ret let kendelig art.

Inden for slægten Rottehale er arten let at kende, da de andre arter er meget kraftige i væksten og flerårige. Det andre arter findes sjældent på Sand-Rottehales biotoper.

Den kan måske overfladisk forveksles med spinkle eksemplarer af Knold-Rottehale og Klit-Kambunke. Men begge disse arter er flerårig og med tydelige rester af sidste års skud og blade. Knold-Rottehale har desuden opsvulmet stængelgrund og Klit-Kambunke har meget længere og mere mørkegrå, sammentrængt top (udspærret under blomstringen). Klit-Kambunke o.a. arter af Kambunke har ru, ikke stivhåret, yderavne.

Udbredelse

: Sand-Rottehale er ret almindelig på passende lokaliteter langs Sjællands nordkyst og den jyske vestkyst fra Fanø til Skagen; derudover er den ret sjælden.
Sand-Rottehale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sand-Rottehale blomstrer maj-juni. De visne, indtørrede planter er genkendelige ret lang tid efter afblomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Sand-Rottehale baseret på Naturbasens observationer:
Sand-Rottehale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sand-Rottehale - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig græs med vindbestøvning og vindspredning af frøene.

Det videnskabelige slægtsnavn "Phleum" er af græsk "phléos", der betegnede navnet på en (ukendt) græsart.

Artsnavnet "arenarium" betyder "voksende i sand" i det en arena i det gamle Rom og sidenhen var en sanddækket plads, hvor der fandt forskellige aktiviteter sted.

Det danske navn er selvforklarende, omend ligheden med en rottes hale ikke ligger ganske ligefor.

Levested

: Klitter, strandoverdrev, grusgrave, sandede barkmarker m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: