Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Clara Marie Petersen
    Foto: Clara Marie Petersen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Vindaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En enårig rigt grenet topgræs med enblomstrede småaks, der bærer en iøjnefaldende lang stak, der er 3-4 x så lang som dækbladet.

Stråene er løst tueformet samlet.

Skedehinden er spids, indtil 10 mm. lang og tandet-frynset.

Vindaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Vindaks er med de langstakkede, enblomstrede småaks i den store findelte top en ret karakteristisk art.

Den regnes undertiden til Hvene-slægten, men afviger ved de lange stakke. Den kan ligne især Stortoppet Hvene ret meget, men denne har stakløse småaks og underjordiske udløbere.

Almindelig Rapgræs har også en løst tueformet vækst, men flerblomstrede småaks og dækblade uden stak.

Udbredelse

: Vindask er ret almindelig i det meste af landet, dog med vigende hyppighed på grund af landbrugets bekæmpelse.
Vindaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Vindaks baseret på Naturbasens observationer:
Vindaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vindaks - månedlig fordeling

Biologi

: Vindaks er enårig og ofte vinterannuel, d.v.s. spirer om efteråret og udvikler sig videre om foråret, hvor den så dør efter blomstring og frøsætning.

Etymologi:

Betydningen af Apera er ukendt.

Spica-venti er af latin Spica - aks og ventus - vind, samme betydning som det danske navn. Toppene af fine aks er iøjnefaldende, når de bølger i vinden.

Levested

: Den og som ukrudt især udbredt i vintgersæden, hvor den smider frøene inden kortets modning, og derfor er svær at bekæmpe. Derudover findes den på i reglen lidt sandet-gruset bund i råstofgrave, langs veje ect.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: