Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Martin Trautmann
  Foto: Martin Trautmann
 • Fotograf: Martin Trautmann
  Foto: Martin Trautmann
 • Fotograf: Jan Færk
  Foto: Jan Færk

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Til venstre Sand-Hjælme, til højre Bjerg-Rørhvene og i midten den sterile krydsning mellem dem: Østersø-Hjælme.

Atlas

: Sand-Hjælme overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftigt voksende græs med meterhøje strå.

Væksten er tueformet, men ofte med lange underjordiske udløbere fra tuerne.

Bladene er grønne/grågrønne og ofte indrullede. På oversiden (den indrullede side) er bladnerverne tæthårede, bladundersiden er glat.

Blomsterstanden er en dusk, d.v.s. med talrige, korte sidegrene. Den er hvidlig-strågul, men ofte med et sølvagtigt skin.

Småakset er enblomstret og med hår ved grunden; hårene er i reglen tydeligt under halvdelen af småaksets længde.

Skedehinden er iøjnefaldende spids og forlænget, 1,5 - 3 cm. lang.

Sand-Hjælme
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Sterile bestande forekommer, hvor planten gror under ugunstige kår.

Forveksling

: Sand-Hjælme sammenblandes ofte med Marehalm af ikke-botanikere. Men er er flere iøjnefaldende skelnekarakterer:

Sand-Hjælme: Tueformet, indrullede, grønne/grågrønne blade, duskformet blomsterstand, forlænget spids skedehinde.

Marehalm: Ikke-tueformet, blågrønne, sædvanligvis ikke-indrullede blade, aksformet blomsersand, meget kort, randhåret skedehinde.

Se i øvrigt i beskrivelsen af Marehalm

Den vanskeligste forvekslingsmulighed er med Østersø-Hjælme.

Sandhjælme: Tæt duskformet blomsterstand, uden brune/rødlige farver, ofte med sølvskær. Meget lang, tilspidset skedehinde. Blade helt uden fremtrædende midtnerve.

Østersø-Hjælme: Lidt mindre tæt duskformet blomsterstand, som har varierende brune eller rødlige farver og savner sølvskær. Skedehinden er ofte tilsidset, men tydeligt kortere end hos Sand-Hjælme. Bladne har fremtrædende midtnerve i noget af bladlængden regnet fra grunden (men nerven når ikke bladspidsen som hos Bjerg-Rørhvene).

Udbredelse

: Meget almindelig ved Den Jyske Vestkyst, ellers almindelig ved kysterne. Især i Jylland også inde i landet.
Sand-Hjælme - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt. Planten blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Sand-Hjælme baseret på Naturbasens observationer:
Sand-Hjælme - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sand-Hjælme - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt (geofyt). Blomsterne bestøves ved vindens hjælp som hos andre græsser. Frugten falder ud af småakset, omsluttet af dækblad og forblad.

Det latinske slægtsnavn "Ammophila" betyder "sandelskende". Artsnavnet "arenaria" betyder "voksende i sand".

Plantens danske slægtsnavn er svært gennemskueligt, men betyder muligvis "rorpind" (jfr. Gyldendals Dansk Etymologisk Ordbog udgivet sammen med Den Store Danske Encyklopædi).

Levested

: Tør, ofte næringsfattig og kalkfattig, sandbund ved kysterne, og - især i Jylland, også inde i landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: