Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Nina Kjær Pedersen
    Foto: Nina Kjær Pedersen
  • Fotograf: Nina Kjær Pedersen
    Foto: Nina Kjær Pedersen

Atlas

: Hybrid-Kvik overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Hybrid-Kvik udgør en hybridsværm af krydsninger og tilbagekrydsninger mellem Almindelig Kvik og Strand-Kvik. Den ligner snart den ene, snart den anden af forældrearterne. Man bør derfor læse de respektive beskrivelser af disse.
Hybrid-Kvik
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Yderst variabel i spektret mellem Almindelig Kvik og Strand-Kvik.

Forveksling

: En nogenlunde sikker adskillelse over for Almindelig Kvik fås ved at betragte strengene på oversiden af bladet i stærk lup.

Hvis der på den enkelte streng kun er en række små hår, har man Almindelig Kvik hvis der er flere rækker - mere eller mindre fløjlsagtige - hår, da Hybrid-Kvik eller Strand-Kvik.

Adskillelsen fra Strand-Kvik kan være så godt som umulig. Men hvis akset ikke er påfaldende skørt, planten ikke er påfaldende lys blågrøn samt har mere end en række hår på bladstrengene på bladets overside, så har man Hybrid-Kvik.

Udbredelse

: Almindelig på sandede kystlokaliteter landet over; findes ofte sammen med Strand-Kvik i ren form, hvor arterne og de forskellige mellemformer kan stå i kloner tæt ved hinanden.
Hybrid-Kvik - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Hybrid-Kvik baseret på Naturbasens observationer:
Hybrid-Kvik - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hybrid-Kvik - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vindbestøvning. Da der er tale om fertile krydsninger, spredes de både vegetativt med udløbere og afbrækkede stykker af jordstængler samt med frø.

Levested

: Sandstrande på samme lokaliteter som Strand-Kvik.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion), Signe Frederiksen har behandlet græsfamilien, Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

C.E. Hubbard: Grasses, Penguin Books 1992.

De senest indberettede arter i Naturbasen: