Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kristian Laustsen
    Foto: Kristian Laustsen
  • Fotograf: Kristian Laustsen
    Foto: Kristian Laustsen
  • Fotograf: Pia Boisen Hansen
    Foto: Pia Boisen Hansen

 Figur

Atlas

: Stivtoppet Rørhvene overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stråene kan blive indtil meterhøje, men er som regel lavere.

Blomsterstanden er en smalt pyramideformet, spids og ret sammentrængt top, som kun er 1-3 cm. bred.

Stivtoppet Rørhvene har korte vegetative skud fra de nederste bladskeder, og krybende jordstængel med lange, tynde underjordiske udløbere.

Den danner sjældent større bestande, men stråene står enkeltvis eller i smågrupper ret spredt i terrænet.

Bladene bliver kun ca. 25 cm. lange, kortere end hos de andre rørhvener. De er mørkegrønne, ru af korte børstehår på oversiden, glatte på undersiden.

Småaksene er 1-blomstrede og har ved grunden ca. 1 mm. lange hår, der er tydeligt kortere (2/3-3/4) end dækbladet. Dækbladet har en 2-3 mm. lang stak, der er omtrent samme længde som dækbladet.

Stivtoppet Rørhvene
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Caroline Rude

Forveksling

: Den vigtigeste forvekslingsmulighed er med Eng-Rørhvene. Eng-Rørhvene har blødere og mere slappe blade som er hårede på oversiden, hvor Stivtoppet Rørhvenes blade er ru af hårbørster. Eng-Rørhvene har hår i småakset som er tydeligt længere end dækbladet, kortere end dette hos Stivtoppet Rørhvene. Eng-Rørhvene danner typisk store, sluttede bestande, hvad Stivtoppet Rørhvene ikke gør.

Udbredelse

: Stivtoppet Rørhvene er i den nye rødlistning angivet som EN - endangered, moderat truet.

Stivtoppet Rørhvene er blevet ret sjælden som følge af opdyrkning og tilgroning af enge og moser. Hyppigst er den i Nordøstsjælland, Norvestjylland og det nordlige Østjylland.

Stivtoppet Rørhvene - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stivtoppet Rørhvene blomstrer juni-august. Den afblomstrede blomsterstand er ret let at genkende hen på vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Stivtoppet Rørhvene baseret på Naturbasens observationer:
Stivtoppet Rørhvene - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stivtoppet Rørhvene - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt (hemikryptofyt) med vindbestøvning. Frøene spredes ved vindslyngspredning og evt. via dyrepelse og fjerdragter.

Om betydningen af det videnskabelige og danske slægtsnavn, se under Bjerg-Rørhvene.

Levested

: Ret næringsrige enge og moser, ved søbredder m.v. Undertiden på meget blød bund, i rigkærshængesæk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: