Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Eng-Svingel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den danner ret løse tuer og har indtil 90 cm. høje strå med en ret ensidig og sammenkneben top, de kun har udbredte grene, når en blomstrer.

Småaksene er 1-2 cm. lange, smalt lancetformede og med ca. 10 blomster og med stakløse avner (dækblade)

Den længste yderavne er højst 1/3 af småaksets længde.

Den har tydelige bladører ("svingeltænder") , som er glatte, og, som omfatter stænglen.

Eng-Svingel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Krydsningen Eng-Svingel x Almindelig Rajgræs www.fugleognatur.dk/gallery_showlarge findes hist og her. Den nærmer sig snart den ene, snart den anden af forældrearterne, og er muligvis ikke helt steril. Ofte ligner den Almindelig Rajgræs, men har mere eller mindre grenet blomsterstand især forneden.

Der kendes også krydsninger med Strand-Svingel og Kæmpe-Svingel, som er sjældne og intermediære.

Forveksling

: Den kan forveksles med spinkle planter af Strand-Svingel; men denne er i reglen tydeligt kraftigere og med tydeligt mere markante tuer, har finthårede bladører og den længste yderavne i småakset af ca. halvdelen af småaksets længde (højst 1/3 hos Eng-Svingel).

Rød Svingel og Bakke-Svingel har småaks med tydelige stakke.

Udbredelse

: Almindelig på passende voksesteder i hele landet.
Eng-Svingel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Svingel baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Svingel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Svingel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning.

Etymologi:

Festuca er latin for græsstrå og svingel betyder "dingle", fordi en anden art i slægten Giftig Rajgræs kan forårsage svimmelhed ved indtagelse. Prantensis er latin for "voksende på enge".

En vigtig fodergræs for vilde græssere og græssende kvæg.

Levested

: På enge og andre græsklædte steder på frodig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: