Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen

Atlas

: Vellugtende Gulaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Flerårig, tuedannende græs med indtil 45 cm. høje strå. Blomsterstanden er en aflang gyldenbrun dusk.

Småakset er tilsyneladende 1-blomstret, men har en tvekønnet blomst med 2 støvdragere og golde blomster, der er reducerede til to stakbærende dækblade. Småakset fremtræder derfor enblomstret og tostakket. Det er faktisk den eneste danske græs med to støvdragere.

Gulaks indeholder kumarin, der giver græsset og især høet skovmærkeagtig duft.

Vellugtende Gulaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Forveksling

: Med den korte gulbrune dusk og tuede vækst er slægten let kendelig. Den sjældent indslæbte Enårig Gulaks har grenede strå og længere mere spids skedehinde.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet. Den kommer i reglen først på græsarealer, når disse har ligget et par år og er blevet nogenlunde "stabile".
Vellugtende Gulaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-september,

Tidsmæssig fordeling

af Vellugtende Gulaks baseret på Naturbasens observationer:
Vellugtende Gulaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vellugtende Gulaks - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig græs med vindbestøvning af blomsterne og spredning af frøene ved vindslyngspredning eller dyrespredning (de golde blomsters stakke hænger ved dyrepelse m.v., så hele småakset spredes).

Levested

: I tør til fugtig, ret næringsrig til næringsfattig græsvegetation under lysåbne forhold.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: