Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Strand-Svingel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En meget stor og kraftig, tueformet topgræs med indtil 2 meter høje strå. Toppen er indtil 50 cm. lang og i reglen noget nikkende.

Småaksene er 1-2 cm. lange og indtil 10-blomstred; de er stakløse.

Den har de karakteristiske, stængelomfattende "svingelører" ved bladgrunden.

Den længste yderavne er ca. halvt så lang som småakset.

Strand-Svingel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Vejformer i indlandet stammer ofte fra importerede frøkilder og er lidt mindre kraftige end vores oprindelige Strand-Svingel.

Der forekommer krydsninger med Kæmpe-Svingel og Eng-Svingel, som er intermediære og sjældne.

Forveksling

: Strand-SVingel kan i reglen kendes alene på størrelsen. Den kan dog forvekses med kraftige former af Eng-Svingel. Men er man i tvivl, så har Strand-SVingel længste yderavene af omtrent halvdelen af småaksets længde, hvor den er højst 1/3 af denne længde hos Eng-Svingel.

Strand-Svingel har skedelukket ("svingeltænderne") fint hårede, hvor de er glatte hos Engsvingel.

S

Udbredelse

: Almindelig langs kysterne i Østdanmark og efterhånden også almindelig langs veje, på ruderater etc. i indlandet - det sidste sted ofte i en mindre kraftig form, der formentlig stammer fra indførte frøkilder.

Den er lidt mindre hyppig mod vest og nord i landet.

Strand-Svingel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli, men de kraftige tuer er iøjnefaldende det meste ar året.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Svingel baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Svingel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Svingel - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig græs med vindbestøvning-

Etymologi:

Svingel brugtes oprindeligt om Giftig Rajgræs - Lolium temulentum - hvis gift kan forårsage svimmelhed ("svinge" kan betyde "dingle"). Det latinske navn festuca betyder simpelthen "græsstrå".

Arundinacea bedtyder "lignende Arundo", som er en meget høj græsart hjemmehørende i Sydeuropa.

Levested

: Ved kyster og også i indlandet langs vejet etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: