Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Italiensk Rajgræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En tueformet græs, der ligner Almindelig Rajgræs meget, men er kraftigere og højere og har langstakkede småaks, hvor yderavnen er tydeligt kortere end til spidsen af det nærmeste dækblad i småakset.
Italiensk Rajgræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Ligner Almindelig Rajgræs, men har langstakkede småaks og yderavne kortere en nærmeste dækblads spids. Derudover er der ingen indlysende forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Ret almindelig som forvildet i hele landet. Den kan holde sig nogle år, og er nok mere eller mindre naturaliseret nogle steder.
Italiensk Rajgræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Italiensk Rajgræs baseret på Naturbasens observationer:
Italiensk Rajgræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Italiensk Rajgræs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindsbstøvning af blomsterne.

Etymologi: Se Almindelig Rajgræs. Multiflorum betyder Mangeblomstret: den har ofte større småaks og flere blomster end Almindelig Rajgræs.

Levested

: Den dyrkes som fodergræs især på enårige græsmarker er er ret hyppig som forvildet langs veje, på stubmarker m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: