Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen

Atlas

: Dunet Havre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En omtrent meterhøj græs, der gror i løse tuer og har indtil 10 cm. lange udløbere.

Blomsterstanden er en ca. 20 cm. lang rød- og violetspraglet top, der ofte er lidt nikkende, og noget sammenkneben. I blomstringstiden er småaksene og toppen mere udspærret - og den fremtræder da som en af vore smukkeste græsser.

Småaksene er purpurbrogede og skinnende. De er 2-3 blomstrede og alle blomster er forsynet med stak. Småaksets akse (rachilla) bærer 2-3 mm. lange hår og afsluttes med en karakteristisk rudimentær blomst.

Bladene er flade, ikke rendeformede, og lige som bladskederne blødhårede.

Dunet Havre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Dunet Havre forveksles hyppigst med Eng-Havre, men denne har udpræget tueformet vækst og har ikke udløbere fra tuen. Enghavre har rendeformede ru blade uden hår, som er blågrønne på oversiden i alt fald som unge. Den har flere, 3-7, blomster i småakset og småakses akse ender ikke med en tydelig rudimentær blomst.

Draphavre har sølvskinnende top og sædvanligvis kun 1 veludviklet stak i småakset. Desuden er den sædvanligvis udpræget tueformet.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig i det meste af landet, men med vigende hyppighed p.g.a. tilgroning og eutrofiering af voksestedere.
Dunet Havre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Dunet Havre blomstrer maj-juni, og er et af vore smukkeste og mest spektakulære græsser, når det blomstrer.

Tidsmæssig fordeling

af Dunet Havre baseret på Naturbasens observationer:
Dunet Havre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dunet Havre - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning af blomsterne som de fleste andre græsser. Frugterne spredes ved vindslyngspredning.

Etymologi:

Slægstnavnet Helictotrichon betyder "med snoet stak". (Græsk: heliktos = snoet og thrix=børstehår)

Det latinske artsnavn pubescens betyder "dunhåret" og hentyder til de hårede blade og bladskeder.

Levested

: På ret næringsrige, tørre enge og i tørre, ret næringsrige græsssamfund, der ikke nedlægges, i øvrigt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Græsser, BFN`s Forlag, Trykkeriet Friheden, Jens Christian Schou, 2009, ISBN: 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: