Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Poul Evald Hansen
  Foto: Poul Evald Hansen
 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang
 • Fotograf: Nina Kjær Pedersen
  Foto: Nina Kjær Pedersen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Fotoet viser fra venstre Sand-Hjælme, Østersø-Hjælme og Bjerg-Rørhvene. Man fornemmer meget godt, at Østesø-Hjælme stiller sig mellem forældrearterne, dog med størst habituel lighed med Sand-Hjælme.

Atlas

: Østersø-Hjælme overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Østersø-Hjælme er den sterile hybrid mellem Bjerg-Rørhvene og Sand-Hjælme.

Stråene bliver indtil 1,2 meter høje. Blomsterstanden er en dusk af enblomstrede småaks; dusken har brune-brunviolette, undertiden lidt rødlige, farver. Småaksene har hår ved grunden af varierende længde, som hos Rørhvene; hårene er oftest lidt over halvt så lange som avnen.

Bladskederne er glatte, og skedehinden er tilspidset, i reglen tydeligt kortere end hos Sand-Hjælme.

Bladene er indtil meterlange,ca. 7 mm. brede, flade eller indrullede. Der er en fremtrædende midternerve på bladet i noget af, men ikke hele, bladlængden (den fremtrædende midternerve er ikke hos Sand-Hjælme).

Væksten er løst til ret tæt tuet, og med lange, grenede underjordiske udløbere.

Der kan skelnes mellem 3 former, der har forskellig lighed med forældrearterne:

NM. Subareanria (Westerg.) Hyl., som mest ligner Sand-Hjælme: Rødviolet dusk, midternerve på bladet i ca. 1/5 del af bladlængden fra grunden. Skedehinde 15-25 mm. lang og spids.

NM. Intermedia (Westerg.) Hyl. : Brunviolet dusk og midternerve på bladet i ca. 1/2 af bladlængden fra grunden. Ca. 5 mm. lang, spids skedehinde.

NM. Epigeiodeidea (Westerg.) Hyl., som mest ligner Bjerg-Rørhvene: Brunviolet duske og midternerve på bladet i tydeligt over 1/2 af bladlængden regnet fra grunden (men når ikke bladspidsen). Skedehinde kort og afrundet.

Østersø-Hjælme
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Sand-Hjælme har ingen tydelig midternerve i dele af bladlængden. Desuden er dusken grå-sølvgrå.

Bjerg-Rørhvene har ikke tuet vækst og midternerven når bladspidsen. Bjergrørhvene har længere grene i dusken.

Udbredelse

: Østersø-Hjælme er ret almindelig ved sydlige og østlige kyster i Danmark. F.eks. er den almindelig, og ofte talrigt forekommende langs Køge Bugt og specielt i Køge Bugt Strandpark.
Østersø-Hjælme - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er let at genkende i blomstringstiden på duskfarven.

Tidsmæssig fordeling

af Østersø-Hjælme baseret på Naturbasens observationer:
Østersø-Hjælme - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Østersø-Hjælme - månedlig fordeling

Biologi

: En steril krydsning, som er mere eller mindre intermediær mellem forældrearterne. Den vegetative spredning med løsrevne jordstængler etc., der føres afsted med bølger og vind, er ret effektiv.

Desuden er den sandsynligvis ret ofte spredt med ballast fra skibe.

Krydsningen opstår givetvis nu og da, når forældrearterne står sammen eller nær hinanden.

Levested

: Østersø-Hjælme vokser i den hvide klit og i forklitter og på sandstrand - samme steder som Sand-Hjælme.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN`s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: