Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Hjulgaard
    Foto: Emil Hjulgaard
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Emil  Førby
    Foto: Emil Førby

 Figur

Atlas

: Tidlig Skov-Hejre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er løst tueformet, bliver indtil 120 cm høj og har en grenet top, hvor sidegrenene sidder i etager og der er mere end 2 sidegrene ved hver etage, og disse er af forskellig længde, men hvor hver sidegren bærer 1-2 aks.

Bladene er indtil 25 cm. lange og 4-12 mm. brede. Bladskederne er næsten helt lukkede. De øvre bladskeder er næsten glatte, de nedre har nedadrettede hår. Ved bladgrunden er der tydelige tænder eller "skedelukke" (ordet har ikke noget at gøre med de lukkede skeder, men handler kun om udformningen af det nederste af bladpladen ved overgangen til skeden).

Småaksene er aflangt lancetformede og sammentrykte og med 3-9 blomster og næsten glatte og stakbærende. Ydreavnerne er kølede og grønne.

Tidlig Skov-Hejre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Okkels

Forveksling

: Sildig Skovhejre hår langhårede øvre bladskeder og hængende top med parvise topgrene, hvor de nedre topgrene bærer mere end 2 småaks. Topgrenene har ved basis et lille skæl, som er kanthåret, hvor det tilsvarende skæl er helt glat hos Sildig skovhejre.

Kæmpe-Svingel er helt glat og har åbne bladskeder, men ligeledes tænder (skedelukke) ved bladgrunden og har desuden mørke knæ.

Stakløs Hejre er stakløs, har krybende jordstængel og oprette, noget nikkende strå.

Opret Hejre er tæt tueformet og har stift oprette stængler.

Udbredelse

: Temmelig sjælden til hist og her på egnede voksesteder i hele landet.
Tidlig Skov-Hejre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Tidlig Skov-Hejre baseret på Naturbasens observationer:
Tidlig Skov-Hejre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tidlig Skov-Hejre - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig græs med vindbestøvning.

Levested

: Næringsrig bund i løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
ens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: