Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen

Atlas

: Festgræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Som frisk med en tydelig til ret kraftig kumarinlugt (som nyslået græs eller skovmærke).

Den er flerårig med vandret krybende jordstængel og står i reglen i store bestande.

Stråene rager indtil 60 cm. op og ende i en top med udbredte grene.

Småaksene er stor, rundagtige og med ret svag køl. De er 3-blomstrede med to hanblomster og en tvekønnet blomst.

Festgræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Moeslund

Forveksling

: De store rundagtige småaks i forbindelse med kumarinlugten gør arten ret let at bestemme og genkende.

Der kan være en overfladisk lighed med Hjertegræs, men denne har ikke den tydelige kumarinlugt og har mangeblomstrede småaks.

Udbredelse

: På grund af tilgroning og ophør af afgræsning og opdyrkning af dens voksesteder: kalkrige græsningsenge er den blevet ret sjælden i den danske flora og har sine fleste forekomster i Nordvestjylland og omkring de store vestjyske åkomplekser som Skjern Å, hvor der stadig er betydelige arealer med afgræssede enge.
Festgræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer allerede april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Festgræs baseret på Naturbasens observationer:
Festgræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Festgræs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs vindbestøvning og vindslyngspredning af frøene.

Etymologi:

Hierochloe: "helligt græs" af græsk hieros: hellig og chloe: græs - på grund af dens vellugt. Festgræs forklares næsten tilsvarende: den har været brugt til at strø foran kirkedøren. Odorata er latin for vellugtende.

Levested

: Fugtige enge med kalkrig bund og næringsrigt grundvand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: