Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Mads Meilandt Sørensen
    Foto: Mads Meilandt Sørensen

Atlas

: Skovbyg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stråene rager ca. 1 meter eller lidt mere op.

Skovbyg vokser i løse tuer, ofte med adskillige strå fra samme tue. Den har korte, underjordiske udløbere, og fra de nederste bladskeder udgår ofte rent vegetative skud.

Selve strået er glat, bortset fra de hårede knæ. Bladskederne er kølede og ru af kraftige nedadrettede, stive hår.

Bladene er på karakteristisk vis 1/2 gang vredne, så den glinsende underside vender opad. De har en tydelig lys midtnerve og 5-9 hårede sidenerver.

Blomsterstanden er et indtil ca. 12 cm. langt aks. Småaksene sidder i grupper på 3, som er er 2-radet stillede; de er 1-2 blomstrede. Dækbladene bærer en indtil 3 cm. lang tornet stak.

Skedehinden er kort, meget bredere end lang.

Skovbyg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Skovbyg er en såre karakteristisk art, der ikke bør kunne forveksles med andre græsser.

Udbredelse

: Skovbyg er påfaldende almindelig i et område på Midtsjælland med skove på kalkholdig bund (Store og Lille Bøgeskov, Allindelille Skov, skove omkring Sorø etc.) - eller forekommer den hist og her til temmeligt sjældent på Øerne og i Østjylland og er ellers sjælden eller manglende.
Skovbyg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juni juli.

Tidsmæssig fordeling

af Skovbyg baseret på Naturbasens observationer:
Skovbyg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovbyg - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt (hemikryptofyt), hvis blomster bestøves ved vindens hjælp og hvis frø spredes ved vindslyngspredning og evt. med dyr.

Det videnskabelige slægtsnavn er sammensat af "Hordeum"="byg" og "Elymus"="Marehalm". Skovbyg anses for at danne en overgang mellem bygslægten og marehalmslægten, morfologisk og genetisk.

Det danske navn er selvforklarende.

Levested

: Frodig, oftest kalkpåvirket, muldbund i skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN`s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: