Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Strand-Kvik overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er indtil 50 cm høj og ligner Almindelig Kvik noget, men har lyst blågrønne, påfaldende skøre strå, der meget let brækker.

Bladene er indtil 6 mm brede, kort og blødt håret af små hår, der sidder i flere rækker på den enkelte streng. De bliver hurtigt indrullede langs længdeaksen og har lang, stikkende spids. Bladskederne er glatte og ofte violette.

Dækbladet er indtil 20 mm, svagt brodspidset, men uden stak. Der er indtil 9 småaks, som er indtil 28 mm lange og har indtil 8 blomster.

Den har krybende jordstængel og gullige udløbere.

Akset brækker påfaldende let.

Strand-Kvik
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: På voksestederne: sandede strandlokaliteter er den i reglen forbundet til Almindelig Kvik ved krydsninger og overgangsformer.

Forveksling

: Den er svær at adskille fra Almindelig Kvik, da de mange krydsninger er intermediære.

En nogenlunde sikker adskillelse er følgende: Almindelig Kvik har en række små hår på hver enkelt streng; Strand-Kvik og overgangsformerne (Hybrid-Kvik) har flere rækker hår på den enkelte streng. Hybrid-Kvik ligner ellers forældrearterne mere eller mindre.

Adskillelsen fra Marehalm, der vokser omtrent samme steder, volder ikke vanskeligheder, da det er en meget kraftigere græs med 8-15 mm brede blade og ikke særlig skørt aks. Strand-Kvik vokser i reglen i den yderste vegetationszone i det tørre sand, hvor Marehalm først kommer lidt længere inde.

Strand-Kvik kan sjældent danne sterile krydsninger med Marehalm, som vegetativt ligner Marehalm.

Udbredelse

: Almindelig ved sandede kyststrækninger, hvor den er pionerplanter i de yderste klitter.
Strand-Kvik - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli. Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Kvik baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Kvik - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Kvik - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vindbestøvning. Planten spredes lokalt ved udløbere, samt ved at stykker af jordstænglen kan spire frem til nye planter – omtrent som hos Almindelig Kvik.

Desuden har den effektiv frøspredning ved, at akset let brækker, hvorefter de frøbærende aksdele kan føres viden om med vinden. Strand-Kvik vokser sammen med Hybrid-Kvik ofte i de yderste, lave forklitter og er i høj grad med til at stabilisere disse, og spiller herved en vigtig økologisk rolle.

Levested

: Strandvolde og Hvid Klit.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion), Signe Frederiksen har behandlet græsfamilien, Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

C.E. Hubbard: Grasses, Penguin Books 1992.

De senest indberettede arter i Naturbasen: