Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Sven Erik Riedel
    Foto: Sven Erik Riedel
  • Fotograf: Kjeld Forsom
    Foto: Kjeld Forsom

Atlas

: Tandbægret Vårsalat overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 35 cm. høj og gaffelgrenet flere gange fra 2/3-3/4 oppe ad stænglen.

Blomsterne sidder i små kvaste for enden af grenene. Kronen er rosa-hvidlig og ca. 2 mm. bred.

Stængelbladene er modsatte og smalt lancetformede og rosetbladene er spatelformede, ret små og tidligt visnende.

Blomsten har 3 støvblade og 3 støvfang og frugten er principielt 3-rummet med 2 sterile rum et med et frø, men de 2 sterile rum er reduceret til ribber.

Der er en tydelig skrå, tandet bægerrest, der har givet arten sit navn.

Stænglen er uregelmæssigt kantet, ikke tydeligt firkantet som hos Tandfri Vårsalat.

Tandbægret Vårsalat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Sven Erik Riedel

Variation

: Gaffelgreningen er variabel, men i reglen starten først omkring 2/3 oppe af stænglen.

Forveksling

: Tandbægret Vårsalat ligner Tandfri Vårsalat ganske meget. Men Tandfri Vårsalat har lyseblå krone og dens stængel er gaffelgrenet ca. fra midten. Tandfri Vårsalat har meget større og bredere stængelblade og meget større, mere vedvarende rosetblade.

Opblæst Vårsalat har øvre stængelblade, der er tandede ved basis og oppustet kugleformet til ægformet frugt, hvor de 2 sterile rum er større end de frøbærende fertile.

Udbredelse

: Tandbægret Vårsalat findes hist og her til temmeligt almindeligt på Øerne, i Østjylland og på Bornholm - og er ellers sjælden. - Den er temmelig lunefuld i sin optræden og kan dukke op et sted i forbindelse med f.eks.vejarbejder, holde sig der et par år, og så forsvinde.
Tandbægret Vårsalat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tandbægret Vårsalat blomstrer juni-juli, som regel ca. 1 måned senere end den vinteranuelle Tandfri Vårsalat.

Tidsmæssig fordeling

af Tandbægret Vårsalat baseret på Naturbasens observationer:
Tandbægret Vårsalat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tandbægret Vårsalat - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt, der er sommerannuel, d.v.s., den spirer frem om foråret og visner hurtigt væk efter frugtmodning.. Blomsterne bestøves småinsekter.

Det videnskabelige slægtsnavn "Valerianella" betyder "Lille Baldrian" og artsnavnet "dentata" betyder "tandet" og hentyder til den tydelige bægerrest, som næsten mangler hos den ret lignende Tandfri Vårsalat.

Det danske slægs- og artsnavn er selvforklarende. Det skal nævnes, at Tandbægret og Tandfri Vårsalat har været dyrket til salat.

Levested

: Voksestedet er til dels overlappende med Tandfri Vårsalats: let, næringsrig bund og agerjord. Den kan også mere tilfældigt findes i græsrabatter, ved vejkanter og på ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: