Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Pibe-Kvalkved overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En 1-3 meter høj busk med hele, modsatte, æg-lancetformede, ret fintakkede blade.

Grenene er mere eller mindre filtede.

Bladene er 5-8 cm. lange, mørkegrønne, og med svagt hjerteformet grund og but spids. Det er tæt stjernehårede på undersiden.

De 5-tallige blomster er flødefarvede til hvide og honningholdige, ikke differentierede i golde yderblomster og frugtbare inderblomster som hos Almindelig Kvalkved.

Frugten er en stenfrugt, først rød, men ved modenhed sort.

Planten, især dens blomster og frugter, lugter og smager ubehageligt som Almindelig Kvalkved gør.

Pibe-Kvalkved
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent Christiansen

Forveksling

: Der er en hel del buske med æg-lancetformede blade. Men Pibe-Kvalkved kendes let på de filtede underside af de modsatte blade og den ubehagelige lugt og smag.

Den er let at kende fra Almindelig Kvalkved på bladene, som hos denne er lappede og minder om små ahorns- eller navr-blade.

Udbredelse

: Hist og her i det meste af landet øst for isens hovedsstilstandslinje. Ellers sjælden.

Den er oprindelig i Nordafrika, i Sydeuropa og det sydlige Centraleuropa.

Pibe-Kvalkved - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni. De sorte stenfrugter ses sidst på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Pibe-Kvalkved baseret på Naturbasens observationer:
Pibe-Kvalkved - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pibe-Kvalkved - månedlig fordeling

Biologi

: Pibe-Kvalkved har insektbestøvning af blomsterne og endozoisk spredning ved at frugterme spises af fugle og frøene bevarer spiringsevnen efter tarmpassage.

Den er giftig for mennesker på samme måde som Almindelig Kvalkved, men ikke for fugle.

Det er uklart, hvor effektiv frøspredning er i Danmark, men den ser ud til at kunne forekomme nu og da.

Pibe-Kvalkved anvendes som podningsstamme for forskellige dyrkede arter og sorter fra slægten, og har også af den grund fået en ikke ubetydelig udbredelse som kulturlevn, spredt med haveaffald o.l.

Levested

: Den er ikke sjælden som kulturlevn og spredt med haveaffald og ser ud til også nogle gange at kunne frøsprede sig under danske forhold. - Den findes ved gamle haver, i parker og undertiden i bynære skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: