Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frederik Broch Pedersen
    Foto: Frederik Broch Pedersen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Dunet Gedeblad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En opret fra grunden grenet indtil 3 meter høj busk. Den har tynde, hule grene og ovale, dunhårede blade, der er elliptiske med en lille spids.

Blomsterne er forholdsvis små, hvidgule og duftløse. De sidder 2-3 sammen i bladhjørnene på en kort, fælles stilk.

Frugterne er et 2-3 rummede røde bær, der er parvis sammenvoksede.

Dunet Gedeblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Der dyrkes og forvildes en række arter af de ikke-klatrende fra slægten. Disse kan have konkavt (indadbuet) bladrand med tydelig bladtilspidsning (L. involucrata, L. alpigenena) - eller med smallere, næsten paralelle bladsider (L. tatarica) eller med bladbasis jævnt afsmalnende mod stilken (L. nigra). L. caerulela har ret lignende blade, der dog er mere end dobbelt så lange som brede, mindre end dobbelt så lange som brede hos Dunet Gedeblade.

Udbredelse

: Som oprindeligt vildtvoksende er den kun nogenlunde almindelig på Midt- og Sydsjælland. Men da den plantes hyppigt og let forvildes, må den siges at være almindelig i alt fald i de mere frugtbare morænejordsegne.
Dunet Gedeblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni og har løvspring ultimo april-primo maj.

Tidsmæssig fordeling

af Dunet Gedeblad baseret på Naturbasens observationer:
Dunet Gedeblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dunet Gedeblad - månedlig fordeling

Biologi

: En busk med insektbestøvning af blomsterne og endozoisk (fugle og pattedyr æder bærrene) spredning af frøene.

Etymologi: Se også Almindelig Gedeblad.

Xylosteum af græsk xylon (=ved) og osteon (=knogle) hentydende til grenenes meget hårde ved.

Levested

: Som vildtvoksende findes den især på kalkpræget bund i skove. Men den plantes hyppigt og forvildes ofte fra dyrkning til ikke-typiske biotoper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Vilda och förvildade Träd och Buskar i Sverige - en fältflora. Dag Ekholm, thomas Karlsson och Ebba Werner, Lund 1991, ISBN: 91-971255-4-7.

De senest indberettede arter i Naturbasen: