Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars J Larsen
    Foto: Lars J Larsen
  • Fotograf: Marie Oved
    Foto: Marie Oved
  • Fotograf: Marie Oved
    Foto: Marie Oved

Atlas

: Gærde-Kartebolle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er tornet og indtil 200 cm (-250 cm) høj. Blomsterstanden er indtil 8 cm lang, kort cylindrisk og nærmest kurvagtig. Kronen er lilla, 4-fliget og omgivet af lange, spidse højblade. Blomstringen starter i et bælte midt på blomsterstanden og bevæger sig herfra mod enderne. Blomsterstanden er omgivet af lange, spidse, trådformede støtteblade, der er lidt kortere end eller af længde med blomsterstanden og bueformet opadrettede.

Stængelbladene er lancetformede, hele, fint savtakkede, ustilkede og parvis sammenvoksede til en skål ved stænglen. Grundbladene er bredere lancetformede og større end stængelbladene.

Planten har vinterstandere, som holder sig 1-2 år og er ret iøjnefaldende.

Gærde-Kartebolle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Slægten er ret karakteristisk. Gærde-Kartebolle kan forveksles med andre arter af slægten Kartebolle: Håret Kartebolle og Pindsvin-Kartebolle har stilkede stængelblade, som ikke danner skål, og kugleformet blomsterstand. Ægte Kartebolle ligner, men har meget kortere og næsten vinkelret udstående støtteblade i blomsterstanden. Fliget Kartebolle har også parvise stængelblade, der danner skål, men bladene er fligede, ikke helrandede, og blomsterstandens støtteblade er lancetformede og ikke trådformede.

Arter af Tidselkugle (kurvplanter) kan overfladisk ligne en hel del, men disse har altid kugleformet blomsterstand, fligede blade samt enblomstrede kurve, der sidder samlet i den kurvformede blomsterstand. Tidselkugle har ikke de iøjnefaldende tråd- eller lancetformede støtteblade, som karteboller har ved blomsterstanden.

Udbredelse

: Den er efterhånden almindelig i hele landet, hyppigst i og omkring byer, men også langs veje, i skovbryn m.v..
Gærde-Kartebolle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Gærde-Kartebolle blomstrer i juli-august, men vinterstanderne kan erkendes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Gærde-Kartebolle baseret på Naturbasens observationer:
Gærde-Kartebolle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gærde-Kartebolle - månedlig fordeling

Biologi

: Gærde-Kartebolle er en 2-årig urt med vindslyng- og trafikspredning af frugterne, som er små nødder. Der samler sig ofte vand i skålen dannet af de forneden sammenvoksede stængelblade; det vides ikke, om det har nogen fysiologisk eller biologisk funktion.

Levested

: Ruderater (fyldpladser), vejkanter, grusgrave og baneskråninger m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: